Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (3 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Painoviestintäalan ruotsi
(3 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Erilaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opiskelija kehittää omaan alaansa liittyvää sanastoa.
Hän kertaa ja vahvistaa suomen kieliopin rakenteita.
Painoviestintäalan tekstien tuottaminen Opiskelija lukee erilaisia painoviestintäalan tekstejä, kuten ohjeita ja julkaisuja sanakirjoja ja sähköisiä tietolähteitä hyödyntäen. Hän laatii erilaisia lyhyitä tekstejä kuten esimerkiksi ohjeita, muistiinpanoja, tilauksia ja sähköposteja.
Kielen oppimisen strategioiden hyödyntäminen Opiskelija hyödyntää ja kehittää kielenoppimisen strategioitaan esimerkiksi käyttämällä digitaalisia kielen- ja sanastonoppimis-ohjelmia.
Tietolähteiden hyödyntäminen Opiskelija tutustuu ruotsin kielen lainasanoihin suomen yleiskielessä ja Helsingin slangissa eri tietolähteitä hyödyntäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan ruotsin kielen kieliopillisia periaatteita käytännössä. Opiskelija oppii kehittämään kielenoppimisen strategioitaan ja kehittämään oppimistapojaan. Opiskelija osoittaa oppimistaan erilaisissa suullisissa harjoituksissa ja laatimalla painoviestintäalan tekstejä toisella kotimaisella kielellä, ruotsilla.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä, ruotsilla. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kommunikoida työelämän tilanteissa ja erilaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella kielellä, ruotsilla.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia tuottaa painoviestintäalan tekstiä toisella kotimaisella kielellä, ruotsilla.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Suomen kieli sujuvaksi -tutkinnon osalla voi korvata Toinen kotimainen kieli, ruotsi -tutkinnon osan, jos opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta ja hän ei ole opiskellut ruotsin kieltä.