Pakolliset osaamistavoitteeteet

 

VIERAS KIELI, B-KIELI, ENGLANTI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (B-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän osoittaa opettajan osoittamilla harjoituksilla ymmärtävänsä englanninkielisen puheen sisältöä. Hän keskustelee painoviestintäalan aiheista englannin kielellä.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija tekee englanninkielisen tekstinymmärrysharjoituksia ja kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä, kuten ohjeen englannin kielellä kartuttaen painoviestintäalan perussanastoa.

Opiskelija syventyy painoviestintäalan englanninkieliseen sanastoon videoiden ja kuunteluharjoitusten avulla.

Tiedon hankkiminen Opiskelija hakee alansa aiheista aktiivisesti tietoa englanninkielisistä sähköisistä tiedonlähteistä ja opettajan tarjoamista materiaaleista. Opiskelija lukee ja laatii tiivistelmän painoviestintäalan englanninkielisestä turvallisuus- tai työohjeesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen painoviestintäalalla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa englanninkielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa B-kielen (englanti) pakollisten opintojen 1 osp suoritetaan ensimmäisenä vuonna Seripaino-tutkinnon osan yhteydessä ja
toinen 1 osp painotekniikan osaamisalalla suoritetaan toisena vuonna Painokoneiden ja jälkikäsittelylaitteiden käynnissäpito –tutkinnon osan yhteydessä.

Ulkoasun toteutuksen osaamisalalla B-englannin toinen 1 osp suoritetaan kolmantena vuonna Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus –tutkinnon osan yhteydessä tukien tutkinnon osan vaatimaa englannin kielen osaamista ja lähestyvää työelämään siirtymistä.