Tutkinnon osan arviointi

SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan aikana tehdään projekti, joka arvioidaan ammattiosaamisen näyttönä.

Osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sähköisen julkaisun. Opiskelija testaa julkaisun toimivuuden.

Näyttöympäristö
Oppilaitoksen työsali tai painoalan yrityksen tuotantotilat.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa osaamisensa portfoliolla, näytöllä ja työ- tai opiskelutodistuksella.
Muuta tietoa