5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun  mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).