1.1 Ammattialan kuvaus

Pintakäsittelyala on laaja ammattiala, jonka tietoja ja taitoja tarvitaan lähes kaikessa valmistuksessa ja korjaustoiminnassa. Pintakäsittelyllä parannetaan rakennetun ympäristön ja tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä lisätään käyttöikää. Hyvällä pintakäsittelyllä luodaan viihtyisä ympäristö ja tuotteita, jotka ovat hyvännäköisiä, kestäviä ja miellyttäviä käyttää. Tuotteiden ulkonäöstä on tullut entistä tärkeämpi valintakriteeri. Pintakäsittelyalan jatkuvasti kehittyvät materiaalit ja menetelmät antavat lähes rajoittamattomia mahdollisuuksia parantaa rakennetun ympäristön viihtyisyyttä sekä rakennusten ja tuotteiden kilpailukykyä.

Pintakäsittelyalaan kuuluvat maalaus, kemialliset ja sähkökemialliset pintakäsittelyt ja pinnoitukset erilaisilla pinnoitteilla. Rakennuksia, rakennusosia ja lähes kaikenlaisia tuotteita maalataan. Kemiallisia ja sähkökemiallisia pintakäsittelymenetelmiä käytetään, kun tuotteet pinnoitetaan metallisilla pinnoitteilla. Maalauksen lisäksi rakennuspintoja tapetoidaan ja laatoitetaan. Lattioita pinnoitetaan maalipinnoitteilla, matoilla ja parketeilla. Metalliteollisuudessa teräsrakenteita korroosionestomaalataan ja sen lisäksi säiliöitä, altaita ja putkia pinnoitetaan keraamisilla laatoilla, kumilla ja muovilla.

Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöissä. Metalliteollisuudessa tarvitaan ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosionestomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia sekä metalliruiskuttajia, sinkitsijöitä ja muita pintakäsittelijöitä. Puuteollisuudessa tuotteita maalataan, lakataan ja petsataan.

Pääkaupunkiseudun rakennusmaalaustyöt painottuvat tänä päivänä yhä enemmän korjausrakentamiseen ja julkisivutöihin. Tätä silmälläpitäen on Stadin ammattiopisto valinnut maalareiden opetussuunnitelmaan 15 osp:n kokonaisuudet Rakenteiden korjaus ja Rakennusten ulkomaalaus. Lisäksi opiskelijan itsensä vapaasti valittavissa kokonaisuuksissa (yhteensä 10 osp) on valittavana opintoja, jotka tukevat työllistymistä pääkaupunkiseudulle. (Esim. laatoitus, lattioiden pintaverhouksen asennus, lovikkotyöt )

Pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusten pintakäsittelyn osaamisalan suorittaja valmistuu toisen asteen ammattioppilaitoksista maalariksi. Tämän jälkeen on mahdollisuus näyttötutkintoina suorittaa maalausalan ammattitutkinto ja maalarimestarin Erikoisammattitutkinto muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen.

Pääkaupunkiseudun Metropolia-ammattikorkeakoulusta on pintakäsittelyalalla mahdollisuus valmistua insinööriksi Materiaali- ja pintakäsittelyinsinöörin koulutusohjelmasta tai suuntautua entisöintipuolelle valmistuen konservaattoriksi, josta on mahdollista suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Uudis- ja korjausrakentaminen työllistää lähes 10 000 pintakäsittelyalan työntekijää. Metalli-, puu- ja muu tuoteteollisuus sekä rakenteiden korroosionesto puolestaan työllistävät noin 7 000 työntekijää.