3.2 Rakennusten pintakäsittelyn osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Teknisen suunnittelun osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
Rakennusten korjausmaalaus 45 osp
Uudisrakennusmaalaus 30 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Rakenteiden korjaus 15 osp
Puupintojen pintakäsittelyt 15 osp
Erikoismaalaus 15 osp
Rakennusten ulkomaalaus 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO
RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN OSAAMISALAN PERUSPOLKU, PK

ajoitusmalliPintakäsittely