4.2.3 Puupintojen pintakäsittelyt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa maalataan, lakataan, öljytään, vahataan, petsataan ja kuultokäsitellään erilaisia puupintoja, sekä tutustutaan aineiden kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • maalata, lakata, öljytä, vahata, petsata ja kuultokäsitellä puupintoja
 • perusasiat maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyaineiden ominaisuuksista ja käyttökohteista
 • puutuotteen hionnat käsin ja koneellisesti
 • tehdä tarvittavat kittaukset, silotukset ja välihionnat
 • maalata, lakata ja petsata puupintoja
 • öljytä ja vahata puupintoja sekä tehdä puupintojen kuultokäsittelyjä
 • tehdä pintakäsittelykiillotuksia
 • huolehtia pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kuivumisesta
 • pestä työvälineet ja huolehtia niiden kunnosta
 • maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyjen ulkonäöllisen sopivuuden eri puupinnoille
 • värien ja kuultopintojen käytön sekä värien yhteensopivuuden puutuotteissa
Kirijakso Ennen tutkinnonosan suorittamista ei tarvita muuta maalausalan pohjatietoutta.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2 tai 3 vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena yhdessä jaksossa. Oppimisympäristönä toimivat koulun työsalitilat. Harjoitustöinä tehdään puutuotteita tai puisia rakennusosia.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimisena tällaisia töitä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Taloudellisuus materiaalimenekissä, aikataulutus, yhteistyökyky.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi