6.2.2 Kipsityöt 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa harjoitellaan kipsin käsittelyyn ja muottien valmistukseen liittyviä töitä. Erilaisten kipsimuottien avulla valmistetaan valoksia ja listoja, jotka pintakäsitellään kipsille sopivin menetelmin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • valmistaa valettaville kipsiesineille muotteja eri menetelmin
  • käyttää tekemiään muotteja kipsivalujen valmistukseen
  • valmistaa kipsilistan listanvetomuotin avulla
  • pintakäsitellä valmistamansa kipsiesineet eri menetelmin
  • tuntee teoriassa eri kipsilaatujen ominaisuuksia ja käyttökohteita.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Opinnot jakautuvat työpainotteisesti sekä teoria- että työsalityöskentelyyn.

Teoriaopetuksessa voidaan käyttää kirjallista materiaalia tai erilaisia oppimisalustoja (esim: Fronter, tms.) tai muita internet- /puhelinverkkoa hyödyntäviä tietolähteitä.

Työsalissa harjoitellaan kipsitöiden valmistukseen ja pintakäsittelyyn liittyviä tekniikoita. Työsalissa käytetään kipsityön käsityövälineitä sekä tutustutaan niiden toimintaan ja huoltoon.

Tutkinnon osan päätteeksi tehdään ammattiosaamisen näyttönä yksi valos ja lista, jotka pintakäsitellään.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimisena kipsitöitä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Suunnitelmallisuus, aikataulujen noudattaminen, innovatiivisuus

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi