6.2.3 Sablonimaalaus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä pintojen koristeluja lovikkojen avulla sekä valmistaa tätä varten tarvittavat lovikot.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • valita tarkoituksenmukaiset työvälineet ja tarvikkeet
  • tehdä monisävyisiä lovikkomaalauksia
  • valmistaa lovikkoja, käyttäen apunaan piirustuksia, luonnoksia, malleja, suunnitelmia ja ohjeita
  • tehdä maalausta varten tarvittavat alustan kunnostukset
  • huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu.
Kirijakso Laaditaan tapauskohtaisesti
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa.

Opinnot painottuvat käytännön harjoitustehtäviin

Tehtävissä harjoitellaan värien sävytystä, lovikkojen valmistusta, päällekkäisten lovikkojen mittatarkkuutta ja kohdistamista sekä koristeen toteuttamista pintaan, lovikkojen avulla.

Tutkinnon osan päätteeksi suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Näyttötehtävä edellyttää lovikon valmistamisen ja vähintään kolme sävyä käsittävän lovikkokoristeen toteutuksen.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimisena erikoismaalaustöitä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Suunnitelmallisuus, aikataulujen noudattaminen, innovatiivisuus

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi