Tutkinnon osan arviointi

LATTIAN PÄÄLLYSTYKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti laaditut arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttönä tehdään lattian päällystystyö jollain harjoitellulla lattiapäällysteellä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi todentaa aiemman osaamisensa työtodistuksella, portfoliolla tai esittelemällä muutoin riittävän laajasti tarvittavan osaamisen opettajalle AHOT- menettelylomakkeen avulla.
Muuta tietoa