Tutkinnon osan arviointi

Rakennusten korjausmaalauksen OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttötehtävässä opiskelija suorittaa korjausmaalauskohteen sisäpuolisen maalaustyökokonaisuuden, joka sisältää maalausalustan kunnostusta seinien tai alakattojen sekä ovien ja ikkunoiden maalausta.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aikaisempi osaaminen voidaan todeta ja tunnustaa työtodistuksen tai portfolion perusteella tai muulla riittäväksi katsotulla osaamisen todistamisella AHOT-menettelylomakkeen avulla.
Muuta tietoa