Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

PUUPINTOJEN PINTAKÄSITTELYT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perusasiat maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyaineiden ominaisuuksista ja käyttökohteista. Opiskelija harjoittelee kaikkia käsittelytapoja harjoitustöihin (Huonekalu tai rakennusosa) opettajan ohjauksessa, jonka jälkeen suoritetaan näyttö mahdollisimman itsenäisesti.

Opiskelija kerää itselleen teoreettista tietoa perusasioista tekemällä oppimistehtäviä opettajan ohjauksessa, tai tekemällä itsenäisen teoreettisen opiskelupaketin verkkoympäristössä.

Puupintojen esi-ja pintakäsittelyt Puupintojen käsin ja koneellisesti tehtävät hionnat, sekä tarvittavat kittaukset, silotukset ja välihionnat opetellaan harjoitustöiden avulla opettajan ohjauksessa. Koneellisiin hiontoihin liittyvät huollot opetellaan huoltamalla käytössä olevia hiomakoneita.

Hiontapölyltä suojautuminen ja pölynhallinta opetellaan käyttämällä suojaimia, tarvittavia imulaitteita (pölynimuri, imulattia, kohdepoistot) ja mahdollisimman pölyttömiä työtapoja.

Varsinaiset pintakäsittelyt opetellaan käsittelemällä harjoituskappaleita eri menetelmin opettajan ohjauksessa.

Värit ja tyylit. Väri- ja tyyliopin käytännön tehtäviä sekä museokäynti eri tyylejä esittelevään museoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija esittelee laatimansa työsuunnitelmat opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja pintakäsittelyn onnistumiseen.

Opettaja ohjaa harjoitustöiden etenemistä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

 Muuta tietoa