Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Erikoismaalaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu Opiskelija harjoittelee suunnitelmien tekoa mallikirjojen ja kuvien avulla piirtämällä ja kopioimalla valmiita malleja.
Opiskelija suunnittelee oman kokonaisuuden käyttäen hyväksi tekemiään piirroksia.
Pohjatöiden tekeminen Opiskelija harjoittelee tasaisen pinnan aikaansaamista tasoittamalla ja maalaamalla seinä- ja levypintoja.
Erikoismaalaustekniikat Opiskelija harjoittelee erilaisten erikoismaalaustekniikoiden tekemistä mallien ja työohjeiden avulla opettajan ohjauksessa.
Työturvallisuus Opiskelija noudattaa maalausaineiden käyttöturvallisuustiedotteissa mainittuja turvallisuusohjeita.
Siisteys ja järjestys Opiskelija pitää hyvää huolta käyttämistään työvälineistä. Opiskelija huolehtii työympäristön hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä siivoamalla oman työpisteensä päivittäin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja hankkii opiskelijoiden käyttöön mallikirjoja ja ohjaa niiden oikeaan käyttöön.

Opettaja ohjaa työsalitunneilla tehtäviä harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta työn onnistumisesta.

Opettaja hankkii opiskelijoiden käyttöön tarvittavat työturvallisuustiedotteet.

Muuta tietoa