Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

RAKENTEIDEN KORJAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Alustarakenteiden ja materiaalien tuntemus Opiskelija tutustuu erilaisiin alustarakenteisiin, niihin soveltuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin verkkomateriaaleja hyödyntäen opettajan ohjauksessa.
Työpiirustusten ja työselitysten lukutaito Opiskelija selvittää tarvittavat materiaalimäärät sekä arvioi työhön kuluvan ajan työpiirustusten ja työselitysten avulla.
Rakennustyömaan koneiden ja laitteiden hallinta Opiskelija opettelee käyttämään turvallisesti yleisimpiä rakennustyömaan koneita ja laitteita opettajan ohjaamana ja valvomana.
Erilaisten rakenteiden rakentaminen ja korjaaminen Opiskelija tutustuu käytännössä erilaisiin rakenteisiin ja rakennemateriaaleihin tekemällä erilaisia harjoitustöitä työsalissa opettajan ohjaamana. Harjoitustöinä voi olla esimerkiksi kevyiden väliseinien tai kotelointien rakentaminen ja/tai korjaaminen sekä kiviainesrakenteiden paikkauksia ja oikaisuja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa tiedonhakua ja arvioi lopuksi yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tietojen oikeellisuutta ja niiden riittävyyttä.

Opettaja arvioi ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja opastaa laitteiden käytössä ja huolehtii niiden turvallisesta käytöstä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa materiaalivalinnoissa ja varmistaa oikeat työmenetelmät.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa