Tutkinnon osan arviointi

RAKENNUSTEN ULKOMAALAUS 15 OSP, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä jonkin julkisivumaalauskokonaisuuden yksin tai yhdessä työparin kanssa julkisivutyömaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sen voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Oppilaitosolosuhteissa työn laajuus voidaan korvata sillä, että käsitellään esikäsittelyineen vähintään puu- metalli- ja betonipintaa siinä laajuudessa, että työtapojen hallinta tulee esille.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi todentaa aiemman osaamisensa työtodistuksella, portfoliolla tai esittelemällä muutoin riittävän laajasti tarvittavan osaamisen opettajalle AHOT-menettely- lomakkeen ja näyttötyön avulla.
Muuta tietoa