Tutkinnon osan arviointi

ERIKOISMAALAAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttönä tehdään omaan suunnitelmaan perustuva suurehko työ, jossa käytetään vähintään kolmea erilaista erikoismaalaustekniikkaa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suoritetaan AHOT-lomakkeen avulla ja todennetaan näytöllä.
Muuta tietoa