Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

KIPSITYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Muotin valmistus Opiskelija valmistaa kipsimuotin jostakin valmiista esineestä siihen tarkoitetulla aineella (esim. silikoni) sekä tekee perinteisen kipsisen valumuotin.
Kipsivalu Opiskelija tekee erilaisia kipsivaloksia muotteihin itse valmistamastaan kipsimassasta opettajan ohjauksessa
Listan tekeminen Valmistetaan kipsilistan vetoon tarvittava ohjuri ja profiililasta, joiden avulla valmistetaan mallin mukainen kipsilista.
Kipsin pintakäsittelyt Opetellaan valitsemaan kipsille sopivat pintakäsittelymenetelmät ja pohjusteet, sekä valmistamaan kosteutta kestävä pinnoitus. Kaikki valmistetut esineet käsitellään eri tavoin ja jokin niistä patinoidaan.
Työturvallisuus Otetaan huomioon kipsin erityispiirteet käsiteltävänä materiaalina. Opiskelija noudattaa käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa mainittuja turvallisuusohjeita.
Siisteys ja järjestys Opiskelija pitää hyvää huolta käyttämistään työvälineistä. Opiskelija huolehtii työympäristön hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä siivoamalla oman työpisteensä aina työn päätyttyä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa työsalitunneilla tehtäviä harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta työn onnistumisesta.

Opettaja hankkii opiskelijoiden käyttöön tarvittavat työturvallisuustiedotteet.

Muuta tietoa