Tutkinnon osan arviointi

SABLONIMAALAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti laaditut arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttönä toteutetaan lovikkomaalaus.
Näyttötehtävä sisältää lovikon valmistamisen ja vähintään kolme sävyä käsittävän lovikkokoristeen toteutuksen sekä värien sävytyksen.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suoritetaan AHOT-lomakkeen avulla ja todennetaan näytöllä.
Muuta tietoa