Tutkinnon osan arviointi

KIPSITÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti laaditut arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttönä tehdään yksi valos ja lista, jotka pintakäsitellään.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Normaali AHOT-menettely
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään 3D-malli sekä 2D-kuvantoja valitusta korjauskohteesta.