Tutkinnon osan arviointi

YKSIKKÖPROSESSIEN HALLINNAN  OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa yksikköprosessin työtehtävässä. Suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisenä.
Muuta tietoa