4.2.8 Ympäristöteknologian soveltaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana ympäristöteknologian yrityksessä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita
  • toimia jonkin valmistusprosessin energiantuotannon työtehtävässä tai prosessin osassa
  • toimia jonkin valmistusprosessin jätevesien, ilmanpäästöjen – ja/tai jätteiden käsittelyprosessin työtehtävässä tai prosessin osassa
  • toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi