Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

CAD ja CAM

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn hahmottaminen Opiskelija omaksuu CNC- tekniikan perusteet. Hän omaksuu CAD ja CAM -ohjelmoinnin perusteet sekä simuloimaan CNC- koneen käytön. Hän osaa esittää omaan työhönsä liittyviä seikkoja CAD piirustuksien avulla sekä oppii valitsemaan oikeat terät ja työstöradat.

Opiskelija lähestyy aihetta käytännön esimerkkien kautta. Hän tutustuu CNC-koneella valmistettaviin tuotteisiin ja sitä kautta opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman. Tällaisten konkreettisien esimerkkien avulla oppija hahmottaa tuotteen kokonaisuutena sekä erikseen valmistettavina osina.
Esimerkkien avulla myös kappaleen osien esittäminen
tasokuvina piirtämällä muuttuu paremmin käsitettäväksi.

Työn suorittaminen Esimerkkituotteiden pohjalta opiskelija piirtää CAD- ohjelmalla kuvat ja tekee niihin työstöradat CAM- ohjelmalla.
Simulointi Luokassa tehdyt teräradat ja työstöt simuloidaan tietokoneella, että nähdään kuinka työstöt tapahtuvat CNC- koneella.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja opastaa opiskelijoille CNC- työstämisen perustiedot. Opiskelijoiden työstäminen tapahtuu yksittäin tai pienissä ryhmissä. Näin opiskelijat etsivät ratkaisua ongelmakohtiin sekä työstävät henkilökohtaisia harjoituksiaan. Opettaja tarkkaillee harjoituksien etenemistä ja ohjaa opiskelijoita työskentelyn etenemisessä. Opettaja ohjaa tehtäviä oikeaan suuntaan.

Opettaja antaa palautetta harjoitustehtävistä tuotteiden laadun ja oikeellisuuden perusteella.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimisessa.

CNC- työstäminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
CNC-työstäminen Opiskelija tekee simuloinnin pohjalta varustelun koneelle ja työstää valmiita kappaleita CNC- koneella. Hän oppii korjaamaan ja muuttamaan työstöarvoja valmiista ohjelmasta.

Opiskelijoiden työstäminen tapahtuu yksittäin tai pienissä ryhmissä. Näin opiskelijat etsivät ratkaisua ongelmakohtiin sekä työstävät henkilökohtaisia harjoituksiaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja opastaa opiskelijoille CNC- työstämisen perustiedot. Opettaja tarkkaillee harjoituksien etenemistä ja ohjaa opiskelijoita työskentelyn etenemisessä. Opettaja ohjaa tehtäviä oikeaan suuntaan.

Opettaja antaa palautetta harjoitustehtävistä tuotteiden laadun ja oikeellisuuden perusteella.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimisessa.