Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo puualalla vastaan tulevia, esimerkiksi materiaalimenekkeihin ja -kustannuksiin liittyviä tavanomaisia laskutoimituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen OOpiskelija käyttää prosenttilaskentaa puualaan liittyvissä tilanteissa, kuten kutistumaprosenttien ja hukkaprosenttien määrittämisessä sekä arkielämän ongelmatilanteiden, kuten alennusten ja korkojen laskemisessa.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja puualalla Opiskelija harjoittelee puualan keskeisimpiä mittayksiköitä, kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Tällaisia ovat pituuteen, pinta-alaan ja tilavuuteen liittyvät yksiköt. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen piskelija suorittaa esimerkiksi kaapin pintoihin, verstaan kokoon, materiaalimenekkiin tai käsiteltävien pintojen kokoihin liittyviä mittauksia ja laskee pinta-aloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
Geometrian soveltaminen puualalla Opiskelija mittaa kulmia esimerkiksi pöydän jalkojen kulma. Hän laskee mittaustensa pohjalta työtehtävässä tarvittavia suureita käyttämällä suorakulmaisen kolmion geometriaa.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää suhdetta ja verrantoa arkielämään ja puualan työtehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisuun.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten materiaalimenekkien laskemisessa.

Muuta tietoa