4.2.2 Levytuotteiden valmistus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija valmistaa levymateriaaleista tuotteita tai niiden osia. Hän hahmottaa työprosessin kokonaisuutena teknisten piirustusten avulla. Opiskelija työskentelee aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti, toimien ammattimaisesti, ammattimaisia työmenetelmiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä asetteita ja säätöjä levykalusteita jalostaville koneille
  • valita ja suorittaa terien vaihtoja käyttämiinsä koneisiin
  • käyttää sekä konelinjan koneita, että yksittäisiä koneita
  • käyttää numeerista työstötekniikkaa levytuotteiden valmistuksessa
  • pinnoittaa puutuotealan levyjä
  • tuottaa laadukkaita ja mittatarkkoja komponentteja
  • tehdä levykalusteiden kokoonpanoja
Kirijakso Tutkinnon osaan osallistuminen vaatii työturvallisuusasioiden hallitsemista sekä puuntyöstökoneiden käytön hallitsemista. Ammattipiirustusten lukemisen sekä mitoittamisen perusteet ovat myös edellytyksenä levytuotteiden valmistukseen osallistumiselle.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Opiskelija työskentelee pääasiassa työsalissa. Hän selvittää valmistettavan tuotteen yksityiskohdat itsenäisesti, käyttäen apunaan verkosta löytyviä tietoja sekä muita sähköisiä materiaaleja. Opiskelija valitsee tuotteeseen sopivat komponentit ja helat sekä muut käytettävät materiaalit. Hän osaa suunnitella ja valmistaa työn niin, että se toimii sille tarkoitetussa tehtävässä ja vastaa mitoiltaan suunnitelmia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan e-portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan voi suorittaa työssä oppimalla. Suunnittelutyön voi tehdä itsenäisesti annettujen vaatimusten mukaisesti. Työskentelyn tukena käytetään verkko-oppimisympäristöjä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka, Englanti, Ruotsi
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija työskentelee ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti ja ottaa työskentelyssä huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä työhön varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa paremmaksi. Opiskelija pohtii tuotteen kaupallisia menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi