Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

Massiivipuutuotteen suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Tuotteen valmistaminen ja työskentelyn lähtökohdat Opiskelija tekee asiakastyönä tilatun massiivipuusta valmistettavan tuotteen. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itsearviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti, käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii valmistusprosessia e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen
työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin suunnitelmiin. Opiskelija itsearvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut lopullisessa työssä. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla

Massiivipuutuotteen valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteen valmistaminen ja työskentelyn lähtökohdat Opiskelija tekee asiakastyönä tilatun massiivipuusta valmistettavan tuotteen. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itsearviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti, käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii valmistusprosessia e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen
työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin suunnitelmiin. Opiskelija itsearvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut lopullisessa työssä. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla

Massiivipuutuotteen kokoonpano

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteen kokoonpano Opiskelija kokoonpanee valmistamansa mittatilausmassiivipuutuotteen. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itse arviointi ja oppimisen raportointi Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä, opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen
työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin dokumentteihin. Opiskelija itsearvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut lopullisessa työssä. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla