Tutkinnon osan arviointi

YRITYKSESSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan koululla ja työssä oppimassa.

Näyttöön liittyviä sisältöjä ovat: yrityksen organisaatiosta päättäminen, palvelun markkinointi, tarjousten tekeminen, sopimuksien laatiminen, sopimuksen mukaisen urakan tekeminen, laskutus, kirjanpito ja yrityksen lopettamisen yhteydessä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyritysten ja eri toimijoiden kanssa harjoitusyrityksessä, omassa yrityksessä tai vastaavassa.

Työ tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä.

Muuta tietoa