Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

KORJAUSRAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Korjausrakentamiseen liittyvien purku-, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöiden tekeminen Opiskelija perehtyy korjausrakennustöiden laatuvaatimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin.

Opiskelija laatii purkutyösuunnitelman ja rakentaa osastoinnin annettujen suunnitelmien mukaan. Opiskelija tekee homevauriokorjauksen.

Eri työvaiheiden mittaustöiden tärkeyden ymmärtäminen

Korjausrakentamiseen liittyvien muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöiden sekä betonipintojen paikkaustöiden ja lattioiden oikaisuvalujen tekeminen

Opiskelija osallistuu järjestettyihin työmaa- ja messukäynteihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden esitelmiin ja koulutuksiin.
Palokatkojen ja tiivistyksien tekeminen rakenteisiin

Homevauriokorjauksien tekeminen

Laadun ja dokumentoinnin merkityksen ymmärtäminen

Opiskelija osallistuu palokatkokoulutukseen ja tekee palokatkoja ja tiivistyksiä rakenteisiin.

Opiskelija tekee korjausrakennustöihin liittyvät harjoitustyöt työsalissa sekä työmaalla annettujen ohjeiden mukaan joko yksin tai työryhmän jäsenenä. Opiskelija dokumentoi tekemänsä harjoitustyöt sekä työssäoppimisensa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä työn turvallisesta ja laadullisesta toteutuksesta työsalissa tehtävistä harjoitustöistä. Arvioitavia harjoituksia ovat osastoinnin rakentaminen sekä purkutyösuunnitelman laatiminen.

Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Muuta tietoa