Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

RAPPAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rapatun rakenteen toiminnan pääperiaatteiden tunteminen Opiskelija tutustuu rapatun rakenteen toimintaan.
Rappaustöissä käytettävän materiaalin vastaanotto, siirto ja työstö sekä rappaus- ja tasoitetöiden tekeminen. Opiskelija osallistuu työmaan materiaalin vastaanottoon, siirtoon ja työstöön. Opiskelija puhdistaa rapattavan pinnan. Opiskelija kiinnittää rappausjohteet. Opiskelija sekoittaa työssä tarvittavan pohjustus- ja rappauslaastin. Opiskelija pohjustaa tarvittaessa rapattavan seinän.
Työn suunnittelu piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla. Opiskelija tekee suunnitellun piirustusten ja työselityksen mukaisen täyttö- ja pintarappauksen, slammauksen tai pintojen oikaisun tasoitteella työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti.
Työn tekemiseen tarvittavien työkalujen turvallinen käyttö sekä työhön liittyvät aloitus ja lopetustyöt. Opiskelija käyttää työkaluja ja koneita turvallisesti ja hallitsee työhön liittyvät aloitus- ja lopetustyöt. Opiskelija kostuttaa tarvittaessa rapatun pinnan. Opiskelija puhdistaa työssä käytetyt työkalut ja laitteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa rappaustöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa