Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

TELINERAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnitteleminen, piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla Opiskelija vastaanottaa ja varastoi telineitä. Opiskelija tekee suunnitelmien ja piirustusten mukaisen teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustyön itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä.
Telinetöissä käytettävän materiaalin vastaanottaminen ja siirtäminen sekä telinetöiden tekeminen Ennen telineiden asennusta opiskelija varmistaa alustan kantavuuden. Opiskelija asentaa aluslankut. Opiskelija asentaa säätöjalat, aloituskappaleet, pystyputket, välituet, juoksut, kaiteet, vinojäykisteet, työtasot, jalkalistat ja mahdolliset ankkurit telinejärjestelmän vaatimusten mukaan.
Palvelu tai tuotesuunnittelu Opiskelija oppii tuotteistamaan valitsemansa liikeidean mukaisia tuotteita ja/tai palveluja. Hän osaa perustella valitsemiensa tuotteiden tai palveluiden asiakashyötyjä.
Telinerakentamisen pääperiaatteiden tunteminen Opiskelija tietää, miten telineiden rakenteet toimivat.
Turvallinen työskentely telineen asennus-, muutos- ja purkutyön aikana Opiskelija tutustuu telinetöiden turvalliseen tekemiseen telinejärjestelmän edellyttämin vaatimuksin.
Telinetöissä tarvittavien työkalujen turvallinen käyttäminen Opiskelija käyttää työkaluja turvallisesti ja hallitsee työhön liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa telinerakennustöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa