Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

BETONOINTI- JA RAUDOITUSTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla Opiskelija suunnittelee betonointi- ja raudoitustyön piirustusten ja työselitysten avulla.
Betoni- ja raudoitustöissä käytettävän materiaalin vastaanotto, siirto ja työstö sekä raudoitus- ja betonitöiden tekeminen Opiskelija tekee työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti työmaan raudoitus- ja betonointitöitä. Opiskelija osallistuu betoni- ja raudoitustöissä käytettävän materiaalin vastaanottoon, siirtoon ja työstöön.
Teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteiden tunteminen Opiskelija tutustuu teräsbetonirakenteen toimintaan ja pääperiaatteisiin.
Työn tekemiseen tarvittavien työkalujen turvallinen käyttö sekä työhön liittyvät aloitus ja lopetustyöt Opiskelija käyttää raudoitus- ja betonointitöissä tarvittavia työkaluja turvallisesti ja hallitsee työhön liittyvät aloitus ja lopetustyöt.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa raudoitus- ja betonointitöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa