Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MITTAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalien vastaanottaminen, siirtäminen ja suojaaminen sekä työn suunnitteleminen piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla Opiskelija vastaanottaa, siirtää ja työstää mittaustöissä tarvittavia materiaaleja. Opiskelija suunnittelee työnsä ja perehtyy työhön liittyviin piirustuksiin ja työselostukseen.

Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti työmaan mittaustöihin.

Lattiapinnoitteiden asentaminen

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Opiskelija osaa käyttää tarvittavia työkaluja turvallisesti ja hallitsee työhön liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Opiskelija lajittelee jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa kalusteasennustöissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa