5.3.1 Yhteiskuntataidot

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN PAKOLLISEEN JA NELJÄÄN VALINNAISEEN OSAAMISALUEESEEN: YHTEISKUNTATAIDOT, TYÖELÄMÄTAIDOT, YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA SEKÄ TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO

Pakolliset osaamistavoitteet

Valinnaiset osaamistavoitteet