Tutkinnon osan arviointi

Sähköasennukset ja verkot OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä asennustöitä energialaitoksella tai verkostoasennustyöpaikassa tai osoittamalla muussa mahdollisimman hyvin edellä mainittuja oloja vastaavassa paikassa sähkölaitos- ja verkostoasennusten keskeisistä osaamisista.

Työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti opetussuunnitelmassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa