4.3.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Tutkinnon osassa opitaan sähkötekniikan perusteet, asennustekniikan ja elektroniikan perusteet sekä sähkötekniikan komponentit ja niiden käyttäminen. Lisäksi opitaan työn turvallisen tekemisen menetelmät ja tiedot, miten tehdään työtä asiakaslähtöisesti sekä kestävää kehitystä tukeva työskentely ja oikeaoppinen työkalujen käyttö.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tämä tutkinnon osa toteutetaan neljässä jaksossa ensimmäisen vuoden aikana oppilaitoksessa. Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Katso kohta osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Tutkinnon osia voidaan suorittaa myös soveltuvin osin työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Toinen kotimainen kieli, ruotsi, englannin kieli, liikunta, matematiikka ja fysiikka (15 osp)/td>
Muuta tietoa Työelämän edellyttämiä kortteja: työturvallisuus-, tulityökortti jne. suoritetaan soveltuvin osin 1. vuotena
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Sisältyy opintoihin

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi