Tutkinnon osan arviointi

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä sähkö- ja automaatiotekniikan perusasennustöitä siinä laajuudessa, että osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan Ahot-menettelyllä. AHOT-menettely
Muuta tietoa