Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TTUTKINNON OSAAN SISÄLTYY YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Kiinteistöjen sähköpiirustukset ja piirikaaviot

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköpiirtäminen Opiskelija piirtää CAD-ohjelmalla piirikaavion moottorinohjauksesta ja erilaisia pienkiinteistöjen sähköistyksistä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa