6.2.3 Väylät ja kenttälaitteet 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee erilaisia kenttälaite- ja verkkolaiteasennuksia, hakee asennusvikoja ja muuttaa aiempia asennuksia.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • osaa tietoverkon (ethernet, LAN lähiverkko), tehtaan lähiverkon, kenttäväylän (ASI, EtherCAT, profibus, profinet, modbus, CAN, KNX, HART) periaatteet ja tuntee komponentit
  • osaa asentaa ja testata kenttälaitteet (toimilaitteet ja anturit)
  • osaa valita ja asentaa instrumentointi-, kenttäväylä- ja tiedonsiirtokaapelit
  • tuntee viestialueet (4-20 mA, 0-20 mA, 2-10 V, 0-10 V) ja tietää miten niitä käytetään
  • osaa mittauksiin liittyvät yleisperiaatteet (lämpötilan mittaus, paineenmittaus, kaasujenmittaus)
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 2-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Työelämätaidot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi