Tutkinnon osan arviointi

LÄÄKETUKKUKAUPPATYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalalla on kaksi ammattiosaamisen osanäyttöä. Osanäytöt liittyvät molempiin työssäoppimisjaksoihin. Ensimmäinen ammattiosaamisen osanäyttö on päivähoidossa, koulussa tai leikin ja toiminnan ohjauksessa ja toinen erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren hoito-kasvatus- tai oppimisympäristössä.

Molemmat ammattiosaamisen näytöt toteutetaan kolmen viikon aikana (prosessinäyttö) työssäoppimispaikoilla.

Opiskelija toimii työssäoppimispaikassaan lähihoitajan tehtävissä. Hän suunnittelee näyttönsä etukäteen, tekee näyttötehtävän sekä arvioi omaa osaamistaan.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aikaisempi osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa niiden suorittamisen todentavien dokumenttien perusteella.
Muuta tietoa