Tutkinnon osan arviointi

Mielenterveys- ja päihdetyön OSAAMISEN ARVIOINTIARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa mielenterveys- ja päihdetyön ammattiosaamisensa työskentelemällä mielenterveys- tai päihdehuollon yksikössä. Opiskelija antaa osaamisalan ammattiosaamisen näytön toisen työssäoppimisjakson loppuvaiheessa vähintään viiden työvuoron kuluessa. Näytön tarkemman ajankohdan sopivat opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja ohjaava opettaja. Näyttöä varten opiskelija laatii näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät.

Ammattiosaamisen näyttöympäristöjä ovat ensisijaisesti julkiset ja yksityiset mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt sekä psykiatrinen kotihoito, joissa opiskelijan on mahdollista

  • olla vuorovaikutuksessa ja tehdä yhteistyötä mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden kanssa
  • tukea, neuvoa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä.
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden hoitoa/kuntoutusta

Oppilaitoksessa arvioidaan ensiavun antaminen ja peruselvytys, jotka arvioi ensiapuopettaja. Koska kaikissa näyttöpaikoissa ei lääkehoidon osaamisen näyttäminen ole mahdollista, opiskelija antaa oppilaitoksessa lääkehoidon taitonäytteen. Sen arvioi lääkehoitoa opettava opettaja.

Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja sekä opettaja. Opiskelijalta edellytetään itsearvioinnin tekemistä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa