Tutkinnon osan arviointi

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan ammattiosaamisen näyttö annetaan toisen lukukauden viimeisellä työssäoppisjaksolla erilaisissa hoitotyön ympäristöissä. Näytön pituus on viisi työvuoroa. Näyttö arvioidaan asteikolla: T(1), H(2), K(3) ja täydennettävä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa