Tutkinnon osan arviointi


VANHUSTYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö OPH:n tutkinnon perusteet:

Opiskelija osoittaa osaamisensa vanhustyössä vanhuksen ja muistisairaan hoidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai -keskuksessa, muistisairaiden yksikössä, laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai sairaalassa. (OPH:n tutkinnon perusteet)

Ammattiosaamisen näyttö 2.työssäoppimisjakson lopulla: 5 työvuoroa

Ammattiosaamisennäytön vastaanottaa opiskelijan työssäoppimista ohjannut työpaikkaohjaaja.

Ammattiosaamisen näyttöä varten opiskelijan on tehtävä näyttösuunnitelma, jonka antaa työssäoppimisen ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin ennen näyttöä, jotta he ehtivät perehtyä siihen.

Ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa (opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja ohjaava opettaja) arvioidaan ammattiosaamisen näyttö arvosanalla tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3) – työssäoppimisen ohjaaja ja ohjaava opettaja.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT erillisen ohjeistuksen mukaan
Muuta tietoa