6.2.4 Terveyden edistäminen 5-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään oman terveyden ja asiakkaiden terveyden edistämiseen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta edellytetään hyvinvointia edistävää toimintaa, jolla tuetaan väestön mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon ja sen parantamiseen
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • – ohjata/ neuvoa/ opastaa asiakkaita terveyttä edistävässä asiassa.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja projektiluontoisella työskentelyllä aidoissa asiakastilanteissa Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Työssäoppimalla
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi