2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lähihoitajaopinnoissa opiskelija on työssäoppimassa kaikissa pakollisissa ammatillisissa tutkinnonosissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kaikki pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt tehdään työssäoppimisjaksojen yhteydessä työpaikoilla toimimalla lähihoitajan työtehtävissä aitojen asiakkaiden parissa. Työssäoppimispaikkojen hankinnasta vastaa pääasiassa oppilaitos.