3.2 Sosiaali- ja terveysalan peruspolun tutkinnon osat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen tutkinnon osa Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp
Pakollinen tutkinnon osa Hoito ja huolenpito, 30 osp
Pakollinen tutkinnon osa Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp (Opiskelija valitsee yhden osaamisalan)

Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Suun terveydenhoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa (opiskelija valitsee yhden)

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp
Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen 15 osp
Hoitotyön syventävät opinnot eri toimintaympäristöissä 15 osp
Lisätaitoja Vammaistyöhön 15 osp
Minä, lähihoitaja 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSPOLKU, PERUSKOULUPOHJAISET

Lähihoitajatpk

AJOITUSKAAVIO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSPOLKU, YLIOPPILASPOHJAISET

Lähihoitajatyo