6.2.1 Monikulttuurinen asiakastyö 5-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Asiakastyössä kohdataan yhä enemmän eri kulttuuritaustaisia asiakkaita, tässä tutkinnon osassa perehdytään tarkemmin monikulttuurisen työskentelyn haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • toimia eri kulttuurista tulevan asiakkaan kanssa ammatillisesti ja vuorovaikutusta edistävästi.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja projektiluontoisella työskentelyllä aidoissa asiakastilanteissa Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Taitoon. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat OTyössäoppimalla monikulttuurisessa työympäristössä tai kansainvälisellä jaksolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opinnoissa arvioidaan tutkinnon osassa opiskeltavan tekniikan käyttösovelluksia ja etuja teollisuudessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi