Tutkinnon osan arviointi

Päivystyspolikliininen hoitotyö, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö toteutetaan tutkinnon osaan liittyvän työelämäjakson kahden viimeisen viikon aikana. Opiskelija toimii päivytyspolikliinisessa hoitoympäristössä lähihoitajan työtä tekemällä ja työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (3-4 työpäivää).

Näyttöympäristöinä voivat olla terveyskeskuksen ja sairaalan päivystysvastaanotot tai muut oppilaitoksen osoittamat mahdollisimman hyvin akuuttia hoitotyötä vastaavat hoitopaikat.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa