3.2 Teknisen suunnittelun peruspolun tutkinnon osat

Teknisen suunnittelun osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa Toimistotöissä toimiminen 10 osp
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa Tekninen suunnittelu 35 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa Rakennustekninen suunnittelu 45 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa Konetekninen suunnittelu 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ospsuunnass_pksuunnass_2tut