Tutkinnon osan arviointi

RAKENNUSTEKNISEN SUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Arkkitehti-, rakenne-, lvis- ja infra-alojen suunnitelma-asiakirjojen laatiminen työssäoppimispaikan alan mukaisesti. Näyttö suoritetaan kahtena osanäyttönä.

Ensimmäisessä osanäytössä työssäoppimisjaksolla opiskelija näyttää osaamisensa laatimalla suunnitelma-asiakirjoja työssäoppimis-paikan alan mukaisesti.

Toisessa osanäytössä opiskelija näyttää osaamisensa laatimalla rakennuksen huoltokirjan oppilaitoksessa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.