Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot (1 osp)
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja teknisen suunnittelun perustehtävissä vastaan tulevia matemaattisia ongelmia eri suunnittelualojen piirustuksia hyväksikäyttäen.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosentti- ja promillelaskentaa arkielämässä ja teknisessä suunnittelussa ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee materiaalien kustannuksia ja niiden menekkiä ja soveltaa tässä prosenttilaskuja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja teknisessä suunnittelussa Opiskelija harjoittelee teknisessä suunnittelussa tarvittavia mittayksiköitä painottuen pituus- ja pinta-alayksiköihin. Opiskelija muuntaa kaavakuvioissa ja pohjapiirroksissa esiintyvät yksiköt reaalimaailman mittoihin. Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija ottaa selvää tekniselle suunnittelulle tyypillisistä mitta-arvoista eli asuntoihin, taloihin ja esim. kattojen kaltevuuskulmiin liittyvistä tyypillisistä arvoista. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista. Opiskelija arvioi ja mitoittaa kuvatiedostojen lähetyskoot tarkoituksenmukaisesti.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä (2 osp)
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia, esimerkiksi kerros- ja huoneistoaloja ja kiinteistöjen tilavuuksia.
Geometrian soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija mittaa ja laskee kulmia ja suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia soveltaen tätä esimerkiksi kattorakenteisiin tai nousukulmiin.
Apuvälineiden, kuten työntömitan, viivoittimen ja harpin käyttäminen Opiskelija mittaa ja laskee talojen pohjapiirrosten ja rakennuskomponenttien geometriaan liittyviä tehtäviä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään sekä ohjaa ja kannustaa opiskelijaa itsearviointiin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja arki- ja työelämän tilanteisiin sovellettuna sisältäen pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen ja yleisgeometrian, yksikkömuunnokset ja prosenttilaskujen soveltamisen.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa