6.2.1 3D-tulosteet malleista 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija hyödyntää valmiita malleja tai mallintaa annettujen lähtötietojen perusteella tai oman suunnitelman mukaisia erilaisia kappaleita, osia, kokoonpanoja ja rakennuksia. Hän muuttaa tiedostot vaadittuun muotoon 3D tulostamista varten.

Opiskelija käyttää 3D- tulostinta ja siihen liittyvää ohjelmaa sekä huolehtii tulostamiseen tarvittavista välineistä ja laitteista. Hän viimeistelee tulostetut kappaleet tai pienoismallit mekaanisesti tai pesukonetta käyttäen. Tulostetut kappaleet on myös mahdollista jälkikäsitellä esim. maalaamalla.

Tutkinnon osassa perehdytään myös 3d-skannerin toimintaan ja opetellaan sen käyttöä.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • mallintaa havainnollisen mallin tai hyödyntää valmiita malleja muuttaa eri cad-ohjelmilla tehdyt tiedostot tulostamiseen sopivaan muotoon
  • käyttää 3D-tulostinta ja siihen liittyvää ohjelmaa
  • viimeistellä tulostetut kappaleet mekaanisesti tai pesukonetta käyttäen
  • korjata mallia tilanteen mukaan
  • käyttää 3D-skanneria kappaleiden 3D-mallintamiseen
  • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ryhmäläisten kanssa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja
  • osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osata mallintaa eri cad-ohjelmilla.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 2. jaksossa lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon osassa mallinnetaan erilaisia osia, kappaleita, rakennuksia ja laitteita tai hyödynnetään valmiita malleja. Mallit muutetaan stl-tiedostomuotoon ja tulostetaan 3D-tulostimella.

Tulostetuista kappaleista poistetaan tukiaine mekaanisesti tai pesukonetta käyttäen ja ne on mahdollista viimeistellä esim. maalaamalla.

Mallien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia tai 3D-skanneria ja työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään omaa mittaamista tai verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti erilaiset mallinnusohjelmat sekä 3D-tulostamiseen tarvittavat koneet ja laitteet.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Jakson aikana ymmärretään pienoismallien ja prototyyppien tärkeys sekä erilaisten sähköisten ja digitaalisten materiaalien hyödyntäminen projektin etenemisessä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi